+359 2 858 3399
+359 893 371 793
+359 896 400 600
info@sofiarealty.bg
Търсене на имот
banner
Имуществени данъци и нотариални такси в България
имуществени данъци и нотариални такси в българияБългарското законодателство предполага сделките за покупко-продажба на недвижим имот да бъдат публично оповестявани пред нотариус. За да се изповяда една сделка за покупко- продажба на недвижим имот е необходимо да се платят следните такси:
 • Такса за вписване - 0,1% от удостоверения за материален интерес.
 • Местен данък - 2% от договорената продажна цена или върху данъчната оценка, ако тя е по висока от продажната
 • Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност

Нотариални такси според удостоверявания материален интерес (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.) 
 • до 100 лв. включително 30 
 • от 101 до 1 000 лв. - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 
 • от 1001 до 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 
 • от 10 001 до 50 000 лв. - 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 
 • от 50 001 до 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 
 • от 100 000 – 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 
 • над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.
 
Имуществените данъци са местни и се регламентират от Закона за местните данъци и такси. В България са въведени следните видове имуществени данъци:
 
 1. Данък върху земята или поземлен данък (в момента земеделските земи не са предмет на облагане).
 2. Данък върху недвижимите имоти.
 3. Данък върху наследствата.
 4. Данък върху придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.
 5. Данък върху превозните средства.
   
За подробна информация попълнете формата
Информация
Съгласен съм с Декларация за поверителност на sofiarealty.bg
Подобни статии
19/09/2014 Характеристики на недвижимите имоти в България
Българския пазар за недвижимост в момента се намира в етап,предшестващ такъв с нарастващ ръст на цените на имотите. Цените в момента са занижени в следствие на световната икономическа криза, което прави България най-евтиния пазар на недвижимост. Сега България излиза от състояние на рецесия, икономическият ръст постепен...
19/09/2014 Цени на имотите в България
Цената на недвижимите имоти се обуславя от редица фактори като: разположение на имота, качество на строителството, инфраструктура на района и обекта (какви удобства се включват в сградата-охрана, басейн, детски площадки и др.) Индексът на пазарните цени на недвижимите имоти за последната година бележи малък ръст(0...
23/09/2014 Процес на закупуване на имот в България
След като купувача е направил избора си и е решен да пристъпи към покупка на имот  договаря всички условия с продавача и се оформя Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот. В предварителния договор се вписват договорените  условия и варианта за заплащане, който е избрал клиентът. Има вариант...
23/09/2014 Годишни разходи след покупка на имот
Данъците в България са едни от най-ниските в Европа. В България собствениците на недвижимо имущество плащат два вида  данък годишно: данък имот и такса битови отпадъци. Всеки собственик е длъжен да плаща годишен данък за имота си. А ако обекта е собственост на повече от един собсвеник, то те си разделят данъка спо...
18/09/2014 Недвижими имоти
...